حباب قیمت

Price bubble

حباب قیمت به افزایش نامعقول و مفرط قیمت یک دارایی، مثلاً املاک، سهام یا سایر دارایی‌های مالی، به خصوص در بازارهای مالی، اشاره دارد.

در حباب قیمت، قیمت یک دارایی به صورت نامعقول به‌روز می‌شود و از ارزش واقعی و بنیادین دارایی جدا می‌شود. این می‌تواند نتیجه‌ای از افزایش ناپایدار تقاضا، بحران کسب و کار، تضاد بین ارزش بنیادی و قیمت، یا تأثیر عوامل روانشناختی و رفتاری باشد.

در نتیجه، قیمت دارایی به صورت نامتعادل و غیرمنطقی افزایش می‌یابد و به مرور زمان، این حباب قیمت به سقوط ناگهانی و وحشتناک کاهش قیمت ایجاد می‌کند. این پدیده به عنوان یک خطر جدی برای بازارها و اقتصادها شناخته می‌شود زیرا ممکن است به بحران مالی، افول بازارها و هرج و مرج عمومی منجر شود.

 

Posted on