نمای سفالی

نمای سفالی / Clay Facade

پنل‌های ساخته شده از خاک رُس که نمای ساختمان را می پوشانند. اگرچه نماهای مبتنی بر شیشه و آلومینیوم اخیراً بسیار محبوب شده‌اند اما نماهای سفالی مانند نماهای آجری سالهاست در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند؛

در برابر شرایط محیطی بسیار مقاوم هستند. تنها عیب نماهای سفالی این است که ممکن است آلوده شوند و نیاز به نگهداری مداوم یا استفاده از مواد عایق دارند.

Posted on