پکر گذاری

پکر گزاری  عملیات نصب پکر تزریق نیز برای مقاوم سازی  از بین بردن ترک‌ها و ترمیم این نوع سازه‌ها است.

ترمیم بتن به روش تزریق رزین اپوکسی در عمق یکی از بهترین و موثر ترین روش ها برای جبران ضعف های بتن و ترمیم ترک های عمیق است که با پکر گذاری انجام میگردد.

نحوه‌ی انجام پکرگذاری و تزریق اپوکسی

برای انجام عملیات ترمیم بتن در عمق ابتدا  با استفاده از روش های تست بتن، ناحیه ای که دارای ضعف های اجرایی و مقاومتی است مشخص می شود.

– الگو گذاری و مشخص کردن محل سوراخ ها

– سوراخ کاری با دریل  محل های مشخص شده و تا عمق مشخص شده

– تمیز کاری سوراخ ها از گرد و خاک با استفاده از پمپ باد

– نصب نیپل ها و پکرها

– بتونه کاری و نصب الیاف FRP

– انجام عملیات تزریق با پمپ تزریق

 

پس از خشک شدن رزین و تثبیت FRP ، تزریق با استفاده از پمپ مخصوص تزریق انجام می شود. تزریق از پایین ترین سوراخ شروع می شود و تا زمانی که از سوراخ های بعدی به بیرون درز پیدا نکند ، ادامه می یبابد. به محض تراوش به بیرون از سایر سوراخ ها تزریق متوقف و از سوراخ های دیگر ادامه پیدا می کند.

 

Posted on