پکر

پِکِر تزریق رزین اپوکسی

وسیله ایست برای تزریق بتن و یا رزین اپوکسی برای مقاوم سازی سطوح.

پکر  تزریق رزین  اعلب برای تزریق رزین اپوکسی در ترکهای عمیق و رزین پلی یورتان مورد استفاده می شوند.

پس از پکر گذاری یک سمت پکر به نازل پمپ و سمت دیگر آنها درون بتن قرار می گیرد.

پکر کاربردی شبیه به نیپل دارد.

تفاوت پکر ها و نیپل ها در نوع کاربری آن ها است که از نیپل برای مکان هایی مورد استفاده قرار میگیرد که به علت تراکم میلگردها امکان استفاده از پکر وجود ندارد.

 

 

 

Posted on