سه نظام

chuck

3نظام نوعی گیره طراحی شده برای نگه داشتن ابزار و یا قطعه ای که حرکت چرخنده دارد.

مثلا در دریل مته را نگه میدارد و در ماشین تراش

انواع سه نظام

سه نظام اچاری

سه نظام اتومات

Posted on