لامپ نئون

نوعی لامپ که حاوی گاز نئون  میباشد.

هنگام عبور جریان از یک الکترود به الکترود بعدی باعث تولید نور میشود.

Posted on