معماری جرجی

Georgian

 

سبک‌معماری جرجی از بین تمام سبک‌های معماری،

یکی از سبک‌هایی که به اشتباه به نام گرجی، مربوط به کشور گرجستان می‌دانند.

این سبک  در زمان سلطنت 4 جرج اول پادشاهان انگلستان و به دستور آنان پدید آمد. ظاهر این سبک با نوع کلاسیک شباهت دارد. اصل تقارن با اعمال نسبت طلایی به خوبی دیده می‌شود.

سنگ یا آجر متریال اصلی در سبک جرجی هستند. سبک‌های اولیه تزیینات کمی داشتند اما امروزه نقش‌های برجسته و کنده‌کاری هم دارند. قسمت‌های ورودی خانه دارای تزییناتی مثل طاق‌های قوسی، ستون‌های لوکس و پنجره بالای درب هستند. در این سبک به ورود نور طبیعی هم اهمیت ویژه‌ای داده‌ میشود.

 

 

Posted on