معماری طبیعت گرا

Naturalism

سبک معماری طبیعت گرا از انواع سبک‌معماری .

از معماری به ارگانیک (Organic) هم شهرت دارد و از بین تمام سبک‌های معماری تنها شیوه‌ای است که ساختمان بخشی از طبیعت می‌شود انگار که به شکل طبیعی و خود ساخته است.

شاید در ظاهر شبیه به سبک مدرن باشد ولی در واقع متفاوت است و از الگوهای طبیعت استفاده می‌کند. این سبک تأکید می‌کند که باید عناصر طبیعت در نما از پنجره و درب و کف تا کل ساختمان را در بر بگیرد. تزیینات ساده دور درب و پنجره و مبلمان، رنگ مزارع و چوب و نمود آن در نما، کمترین میزان پارتیشن و اجازه دادن به عبور کامل نور محیط و برجسته سازی بخش‌های بالایی ساختمان و محیط خارجی از ویژگی‌های این سبک به شمار می‌روند.

 

 

Posted on