ویبره

لرزش دادن / تکان دادن / Vibrate

 

 

Posted on