ایرج اعتصام

ایرج اعتصام زاده ۱ بهمن ۱۳۰۹– درگذشت  ۲۸ آذر ۱۴۰۱ معمار معاصر ایرانی بود. او طراح و معمار پارک ملت تهران و پارک کوروش است.

از جمله استادان پیشکسوت رشتهٔ معماری در ایران بود

Posted on