سنگ مرمریت رویال گری

معادن سنگ مرمریت رویال گری واقع در استان فارس شهرستان نیریز می‌باشد.

سنگ مرمریت رویال گری در دورنگ طوسی روشن و طوسی تیره می‌باشد و این سنگ معمولاً به‌صورت تایل و اسلب فرآوری می‌شود این سنگ زیبا برای کف و دیوارهای لابی ، سرویس لوکس می‌توان استفاده کرد .

 

 

Posted on