سنگ مرمریت سائین

معدن سنگ مرمریت سائین در استان زنجان واقع‌شده است.

سنگ مرمریت سائین دارای تم کرم تیره تا بژ بارگه‌های کریستالی سفید می‌باشد سنگ مرمریت سائین یک سنگ جدید می‌باشد که به‌تازگی وارد بازار شده است به‌طورکلی در نمای داخلی ساختمان ، سنگفرش ، سنگ پله و دیوار ها استفاده می‌شود.

 

 

 

 

Posted on