دتکتور گازی

Gas detector

این نوع دتکتور جهت تشخیص گازهای سمی و خطرناک ناشی از احتراق و همچنین حریق پذیر استفاده می شوند.

به دو صورت پرتابل و ثابت عرضه می شوند. بیشتر کاربرد صنعتی دارد.

دتکتور گاز آدرس پذیر از انواع دتکتور گاز است.

Posted on