دتکتور مولتی

Multi-sensor detector

دتکتور ترکیبی

در این نوع دتکتور اتش نشانی به جای یک سنسور از دو  یا چند سنسور استفاده می شود که موجب ایجاد دتکتور ترکیبی می شود.

دتکتورهای ترکیبی از قبیل دتکتورهای دودی حرارتی و دتکتور گازی حرارتی هستند.

انواع مختلفی از دتکتور ترکیبی وجود دارد که از سنسورهای دود، حرارت و مونوکسیدکربن استفاده می‌کنند.

دتکتور ترکیبی می‌تواند باعث کاهش آلارم کاذب ناشی از علل رایجی مانند پخت‌وپز، بخار، گرد و غبار و اسپری‌های آیروسل کمک کند.

 

Posted on