چیپ سیل

روکش آسفالت سطحی

اين عملیات توسط ماشينی که دارای مخزن قير امولسيون و مصالح سنگی می باشد انجام میگیرد.

در حين حرکت ماشین ابتدا قير امولسيون بر روی سطح جاده پاشيده شده و سپس مصالح سنگی از مخزن مربوطه بر روی قير ريخته می شود. سپس غلطک چرخ لاستیکی با حرکت بر روی جاده باعث فشرده شدن مصالح سنگی در لایه قيری می گردد.

جیپ سیل جهت اجرای روکش آسفالت سطحی مخصوصا در جاده های روستايي وکم ترافیک کاربرد دارد.

 

Posted on