میعان

میعان به معنای مایع شدن است و در اصطلاح، به تبدیل گاز یا فاز گازی به مایع تحت شرایط فیزیکی و شیمیایی مانند تغییر فشار و دما و … گفته می‌شود . این عمل در واقع معکوس تبخیر است .

 

معادل انگلیسی : Condensation

Posted on