بتن آسفالتی

قیر ماکادام / آسفالت نورد شده /  Asphalt concrete

بتن آسفالتی با علامت اختصاری AC یک ماده کامپوزیتی است که از اختلاط مصالح سنگی مرغوب وشکسته با دانه بندی منظم و پیوسته و قیر خالص ساخته میشود.

در ساخت جاده ها، بزرگراه ها، فرودگاه ها، پارکینگ ها و بسیاری از انواع دیگر روسازی استفاده می شود.

انواع بتن آسفالتی

بتن آسفالتی داغ

بتن آسفالتی گرم

بتن آسفالتی سرد

 

Posted on