بتن آسفالتی سرد

بتن آسفالتی مخلوط سرد

Cold Mix Asphalt concrete

از انواع بتن آسفالتی این نوع بتن اسفالتی با امولوسیون کردن قیر درآب توسط یک عامل امولسیون کننده قبل از مخلوط شدن با سنگدانه ایجاد می شود و به طور کلی نیاز به دماهای بالا را از بین می برد.

Posted on