بتن آسفالتی گرم

بتن آسفالتی مخلوط گرم

Warm Mix Asphalt concrete

 

از انواع بتن آسفالتی ، بتن آسفالت مخلوط گرم (WMA) با افزودن امولسیون ها، موم ها یا زئولیت ها، به مخلوط اسفالت ساخته میشود.

Posted on