بتن آسفالتی داغ

بتن آسفالتی مخلوط داغ

Hot Mix Asphalt concrete

از انواع بتن اسفالتی بتن آسفالتی داغ (HMA) در دمای 320 درجه فارنهایت (160 درجه سانتیگراد) تولید می شود. این دمای بالا باعث کاهش ویسکوزیته و رطوبت در طول فرآیند تولید می شود و در نتیجه یک ماده بسیار بادوام ایجاد می شود.این نوع بتن بیشتر برای مناطق پرترافیک مانند بزرگراه ها، مسیرهای مسابقه و فرودگاه های شلوغ استفاده می شود.

Posted on