گزارش پی کیو آر

PQR

گزارش تایید دستورالعمل جوشکاری است .مخفف عبارت Procedure Qualification Record می باشد

هدف از انجام آزمايش‌های تعيين كيفيت جوشكاری اين است كه نشان دهيم كيفيت مواد اوليه، فلز جوش حاصله و روش آن با آنچه در WPS خواسته شده يكسان است. اينكار با تهيه PQR صورت می‌گيرد.

 

Posted on