تست انتشار آکوستیک

آزمایش تخصصی جوش انتشار اکوستیک

آزمایش تخصصی انتشار آکوستیک (AET) از انواع تست غیر مخرب می باشد.
یکی از آزمایش های تخصصی جوش است. آزمایش جوش انتشار آکوستیک، به سادگی انرژی آزاد شده توسط جسم را می ‌پذیرد و امواج صوتی ایجاد شده به دلیل حرکت ناگهانی در مواد جامد را آشکار می‌ سازد. از این نوع از آزمایش تخصصی جوش می ‎توان برای تشخیص و موقعیت یابی عیوب مختلف در سازه های تحت بار استفاده نمود. هنگامی که ماده ‌ای جامد تحت تنش قرار می گیرد، عیوب موجود در آن باعث ایجاد امواج صوتی با بسامد بالا می‌ گردد. به طوری که می توان با تجزیه و تحلیل این امواج به نوع ، مکان و شدت عیب پی برد.

Posted on