آزمایش بتن

آزمایش بتن

آزمایشات بتن نظام مهندسی ساختمان (برگه آبی بتن) برای مقایسه مصالح مصرفی با استاندارد های مربوطه انجام میگردد.
مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان لازم است نمونه برداری از بتن جهت انجام انواع آزمایش بتن ساختمان ، به طور کاملا تصادفی صورت گیرد.و نمونه های ازمایش بتن ساختمان لازم است پیش از بتن ریزی ، ترجیحا در محل نهایی مصرف آن یعنی در محل قالب برداشت شود.

رایج ترین آزمایش های بتن

انواع تست مخرب بتن

انواع تست غیر مخرب بتن

 • آزمایش استوانه ای بتن
 • آزمایش برزیلی
 • چکش اشمیت
 • آزمایش هافسل
 • اسکن میلگرد
 • تست PULL OFF
 • تست PULL OUT
 • تست اولتراسونیک
 • اشعه نگاری
 • تست گالواپالس
 • آزمایش عمق کربناسیون بتن
 • آزمایش های بتن تازه

همچنین آزمایش تعیین میزان کلرور و سولفات آب بتن  ، آزمایش تعیین PH بتن ، آزمایش تعیین كل مواد محلول و سختی کل آب  بتن ، آزمایش تعیین نرمی سیمان  بتن ، آزمایش تعیین میزان افت سرخ شدن سیمان بتن  و آزمایش تعیین اثر مواد افزودنی و پولازونی بر خواص بتن   و آزمایش تخصصی بتن نیز جزء انواع آزمایش بتن ساختمان می باشد.

تجهیزات انواع آزمایش بتن ساختمان

آزمایشگاه بتن بر اساس پایه ، لازم است تجهیزات مختلفی داشته باشند. به طوری که برای ازمایشگاه بتن پایه 1 و ارشد ، دارا بودن جک بتن شکن با ظرفیت حداقل ۱۸۰ تن ، قالب های مکعبی و استوانه ای استاندارد نمونه برداری بتن ، وسایل انجام آزمایشات بتن اسلامپ ، حوضچه نگهداری نمونه های بتنی با کنترل دما با ظرفیت (نمونه)، دستگاه کرگیری با ملحقات ، وسایل کپینگ یا سایش انتهای نمونه ها، وسایل آزمایش مقاومت کششی بتن ، وسایل تعیین مدول الاستیسیته بتن ، چکش اشمیت ، دستگاه التراسونیک بتن ، دستگاه آرماتوریاب و کاورمتر ، دستگاه هواسنج بتن ، دستگاه میز لرزان برای بتن ریزی نمونه ها، شیکر الک ، ظروف تعیین درصد رطوبت و جذب آب بتن ، الزامی می باشد.

همچنین تجهیزات  عمق نفوذ آب در بتن تحت فشار ، آزمایش RCPT ، سری کامل الک شامل الک شماره ۲۰۰ ، گرمخانه با حجم کلی (۳۳۰ لیتر)، دستگاه مقسم مکانیکی سنگدانه بتن ، وسایل چگالی و جذب آب سنگدانه ، وسایل تعیین تطویل و تورق سنگدانه ، وسایل تعیین SE (هم ارز ماسه ای) ، ترازو با دقت ۰.۰۱ ، ۰.۱ و ۱ گرم (هرکدام)، باسکول با ظرفیت حداقل ۵۰ کیلوگرم ، وسایل تعیین ذرات نرم و سست و سبک ، ترمومتر بتن ، وسایل آزمایش های فیزیکی و مکانیکی سیمان ، مخلوط کن ملات ، دستگاه لس آنجلس ، آزمایش نیم پیل ، وسایل آزمایش مقاومت الکتریکی بتن و سنگدانه می باشد.

 

 

Posted on