جوشکاری فورجینگ

Forge welding

FW
یک روش جوشکاری در فلز است.که در آن پس از حرارت دادن به دو بخش متصل شونده تا دمای خمیری شدن فولاد و سپس پرس دو قطعه روی هم ایندو قطعه را در هم ادغام ،ترکیب یا به اصطلاح فورج می‌کند.

برای اولین بار از این تکنولوژی در سال ۱۹۵۲ میلادی استفاده شد. این تکنیک در ابتدا در صنایعی مانند ریل ‎سازی قطار مورد توجه صنعتگران کانادایی قرار گرفت.

امروزه مهمترین کاربرد آن در صنعت ساختمان  در فورجینگ میلگرد است.

 

.

Posted on