لوتوس

از جمله نمادهای معماری عصر هخامنشی، نقش برجسته گل نیلوفر آبی دوازده پَر

معادل انگلیسی : lotus

 

Posted on