لکه گیری آسفالت

ترمیم اسفالت آسیب دیده بر اثر فشار ترافيكي

به وسیله دستگاه كاتر آسفالتهاي خراب شده را بصورت شكلهاي منظم خارج نموده و چنانچه زيرسازي نيز دچار آسيب ديدگي شده بود نسبت به اصلاح آن نيز اقدام مي كنيم سپس یك لايه تك كت ريخته و با آسفالت مرغوب رويه مرمت میگردد.

Posted on