خشکه چین

خشکه چینی از اصطلاحات معماری سنتی ایران  نحوه بنای برخی از دیوارها و پایه ها که به کمک سنگ لاشه و بدون ملاط صورت می پذیرد .” در بسیاری از کارهای باستانی ایران از خشکه چین استفاده شده است.

Posted on