پمپ هیدور استاتیک

تست پمپ هیدرو استاتیک

پمپ هیدرو استاتیک Hydrostatic Pump

تست پمپ هیدرواستاتیک  Hydrostatic Test Pump

 

تست پمپ هیدرواستاتیک ابزاری جهت تست انواع سیستم های صنعتی  تست مدارهای لوله کشی ,تست مخازن ,  انواع لوله ها، شیرهای صنعتی، مبدل حرارتی، قطعات تحت فشار، سیلندرها و کپسول های گازی و تنفسی و آتشنشانی را تحت فشار قرار داد و از آنها آزمون نشتی گرفت.

تست پمپ دستگاهی است که به کمک آن می توانید انواع سیستم های صنعتی تحت فشار را مورد تست و آزمایش قرار دهید.

نام کامل این ابزار، تست پمپ هیدرواستاتیک بوده و در انواع فشارها و قدرتهای متنوع می تواند تولید شود.

انواع تست پمپ

تست پمپ دستی، تست پمپ برقی و تست پمپ بادی و تست پمپ برقی

 

Posted on