شهرک

شهرک به شهرهای کوچک اطلاق می‌شود، امّا با توجه به گسترش شهرها به محله‌هایی که به شکلی از محله‌های دیگر متمایز هستند،از نظر شهرسازی، جمعیت ساکن در آن‌ها و…، گاه از پیشوند «شهرک» برای نام گذاری آن‌ها استفاده می‌شود.

معادل انگلیسی: Town

 

 

 

Posted on