کولیس دیجیتالی

کولیس دیجیتالی

این کولیس‌ها  عدد را بر روی نمایشگر نمایش می‌دهند دیگر نیازی به خواندن از روی خط کش نیست.

Posted on