مقیم

مقیم به معنای ساکن می باشد.

ساکن در یک منطقه یا ساکن در یک مکان خاص .

به طور کلی، این اصطلاح برای توصیف کسی استفاده می‌شود که در یک محل خاص زندگی می‌کند و دارای ثبت رسمی آن محل اقامت است.

 

Posted on