میلگرد سفید

میلگرد اسید شور / میلگرد اسید شویی

همان میلگرد ساده است که برای رسیدن به سطحی سفید و صیغلی طی فرآیند زنگ زدایی تولید می شود. میلگردهای سفید در سایزهای مختلف و به صورت میلگرد سفید آجدار و هم میلگرد سفید بدون آج تولید می‌شود.

زنگ زدایی در کارخانجات به دو روش‌ مختلف زنگ زدایی مکانیکی و زنگ‌گیری شیمیایی (اسیدشویی) انجام می‎‌‌شود.

روش مکانیکی به وسيله عبور دادن کلاف میلگرد از بين چندين قرقره كه به صورت زيگزاگ قرار گرفته‌اند، پوسته مفتول كه بسيار سخت و شكننده مي‌باشد از سطح مفتول جـدا شـده و ميريـزد و میلگرد سفید ایجاد می‌شود.

در مواردی از قبيل زياد بودن زنگ سطح مفتول و يا مجاز نبودن استفاده از زنگ گيری مكـانيكی، از روش اسیدشویی اســتفاده می‌شود تا میلگرد سفید حاصل شود.

مزیت میلگردهای سفید به دلیل اسیدشویی و از بین رفتن ناخالصی‌های موجود در سطح میلگرد، ظاهری براق دارند و برای صنایعی که صیغلی بودن سطح کار اهمیت دارد، کاربرد فرآوان دارد.

کاربردهای میلگرد سفید

مهمترین کاربرد این نوع میلگرد در مواردی مثل : ساخت انواع توری مش یا توری جوشی، تر دی پانل، صفحات مشبک، ساخت یخچال و چوب لباسی و … می‌باشد.

Posted on