اتو لوله

دستگاهی است که از آن برای اتصال انواع لوله‌ها پرو پلین استفاده می‌شود.

برخی آنرا اتو لوله سبز میخوانند.

لوله‌ها از طریق گرم شدن توسط المنت توسط  اتصالات به هم متصل می‌شوند.

Posted on