عدسی

لنز / Lens

عدسی از ابزارهای نوری است که نور در اثر عبور از آن می‌شکند و همگرا یا واگرا می‌شود.

عدسی‌ از ماده‌های شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می‌شدند.

لنز دوربین ها ، عینک طبی و ذره‌بین  با عدسی ساخته میشود.

Posted on