نفت سفید

نفت چراغ / کِروزِن / Kerosene

کروزن یکی از ترکیبات نفتی و مواد سوختی است. نفت سفید در گذشته کاربرد گسترده‌ای در بخش خانگی به عنوان سوخت وسایل گرمایشی و پخت‌وپز داشته ولی که امروزه اعلب گاز شهری و گاز مایع جایگزین ان  شده‌است.

Posted on