زی توده

زیست‌توده/ بیومس / Biomass

زباله‌هایی که منشأ زیستی داشته باشند و از تکثیر سلولی پدید آمده باشند را زیست‌توده نامند.

از  منابع تجدیدپذیر انرژی است که از مواد زیستی به دست می‌آید.

 

چوب به عنوان یک منبع زیست توده

منابع زیست‌ توده‌

چوب و ضایعات چوب

جنگل‌ها و ضایعات جنگلی

محصولات و ضایعات کشاورزی، باغداری و صنایع غذایی

فضولات دامی

فاضلاب‌های شهری

فاضلاب‌ها، پسماندهای صنعتی

ضایعات جامد زباله‌های شهری

زیست‌توده شامل سوخت فسیلی (نفت، گاز و…) که طی فرایندهای زمین‌شناختی تغییر شکل یافته‌اند، مانند زغال‌سنگ یا نفت نمی‌شود.

Posted on