رخنمون

برون زد / exposure /outcrop

رُخنمون بخشی از سنگ بستر است که بر سطح زمین آشکار شده و اطلاعاتی از وضعیت لایه‌های زیر سطح زمین در اختیار زمین‌شناسان قرار می‌دهد.

رخنمون اعلب  به وسیلهٔ خاک حاصل از فرسایش یا پوشش گیاهی پوشیده شده‌است.

Posted on