قطران

تار  / Coal tar
قطران زغال‌سنگ

قطران  ترکیب‌های آلی حاصل از مواد مختلفی مانند زغال‌سنگ ، چوب ، نفت خام  است که معمولاً صمغ‌مانند، قهوه‌ای یا سیاه و چسبناک هستند .

Posted on