پرگار صفرزن

پرگار ریززن

پرگار صفر زن گونه‌ای از پرگار است که با آن می‌توان دایره‌هایی به شعاع بسیار کوچک ترسیم کرد.

 

Posted on