تورچ

Torch

مشعل/ سرپیک  / دسته هوا برش

مشعل (torch) :

مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند .

امروزه از اکسیژن خالص به جای هوا برای ذوب  قطعه‌کار  استفاده میگردد. شعله‌ی حاصل از آن حدود ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ درجه‌ی سانتی گراد حرارت دارد.

اجزا مشعل

شیر و اتصالات برای اکسیژن
شیر و اتصال برای گاز
محفظه اختلاط
نازل تورچ
دسته

 

انواع تورچ
مشعل برش
مشعل جوشکاری

 

Posted on