دستگاه پولیش

دستگاه پولیشر / فرز پولیش

از تجهیزات نظافتی صنعتی می باشد که از آن جهت جلادهی سطوح سنگ ، پارکت ، سرامیک ، کفپوش ، بدنه خودرو  مختلف استفاده می شود.

Posted on