لوله پلی بوتلین

لوله پلی بوتلین / PB

لوله پی بی (PB) از انواع لوله پلیمری می باشد.

لوله پلاستیکی خاکستری است اعلب به عنوان سیستم لوله کشی آب مورد استفاده قرار می گرفت. البته استفاده از این لوله امروزه به دلیل گزارش پارگی لوله ها و ایجاد خسارت در‌ آب زیاد مرسوم نیست.

Posted on