اتصال انبساطی

اتصال انبساطی قطعه ای است که به منظور جذب ایمن انبساط و انقباض ناشی از دما ، ارتعاشات ، حرکت سازه به دلیل نشست زمین یا فعالیت لرزه ای، وزش باد و … به کار می‌رود.

از انواع اتصالات انبساطی در خطوط لوله ، ساختمان، پل‌ها و ساپورت تاسیسات  استفاده می‌شود.

اتصال انبساطی در پل‌ها  با عنوان درز انبساط  شناخته می‌شود.

اتصال انبساطی در خطوط لوله با عنوان اکسپنشن جوینت  شناخته می‌شود.

 

Posted on