خط بنایی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، خط بنائی از ترکیب پاره ای از مصالح مانند آجر و کاشی ، شکلهایی تزیینی  پدید می آمد که به خط ” خط بنایی ” معروف است و به طور معمول کلمه هایی مثل ” الله، محمدو علی  ” را به نمایش می گذارد . این نوع خط در نمای دیوار ها ، کاسه گنبد ها پدید می آورند .

این خط دارای گونه هایی چون خط بنایی ساده و خط ینایی مارپیچ بوده است

Posted on