کوین ایمون روشه

کوین ایمون روشه

Kevin Eamonn Roche

(زاده ۱۴ ژوئن ۱۹۲۲ – درگذشته ۱ مارس ۲۰۱۹) معمار برجستهٔ ایرلندی-آمریکایی بود.

Posted on