انبر جوشکاری

انبر جوش / نگهدارنده الکترود / electrode holder

انبر جوش در جوشکاری قوسی با الکترود دستی کاربرد دارد. ابزاری برای نگه‌داشتن الکترود جوشکاری فلزی جهت اتصال آن به قطعه مورد نظر است. در واقع نقش اصلی انبر جوشکاری، انتقال جریان لازم بین کابل جوشکاری و الکترود جوشکاری می‌باشد. معمولا، به انبر جوش، قطب مثبت متصل می‏‌شود. انبر اتصال برای ایجاد اتصال منفی به قطعه مورد جوشکاری است. جوشکار برای ایجاد قوس الکتریکی از این وسیله استفاده می‌کند. دسته‌های انبر جوش عایق هستند.

Posted on