تراز لیرزی نور سبز

تراز لیزری نور سبز در فضاهایی که نیازمند نفوذپذیری بیشتر و پخش نور کمتری می باشد. از جمله : محیط های پر گرد و غبار ، محیط های با روشنایی بسیار زیاد یا روشنایی بسیار کم ، ترازگیری در محیط هایی که فاصله سطح کار با منبع لیزر بسیار زیاد است نسبت به تراز لیزری نور قرمز دقیق تر و موثر تر می باشد.

میزان روشنایی نور سبزی که دیودهای نور سبز تولید می کنند بین ۱۰ تا ۵۰ برابر بیشتر از لیزرهای قدیمی قرمزی است.

به طور کلی تراز لیزری دو رنگ سبز و قرمز دارد که رنگ‌های قرمز نسبت به سبز بیشتر استفاده می‌شوند. یکی از دلایل رایج‌تر بودن رنگ قرمز قیمت کمتر آن است، اما رنگ سبز به این دلیل که در ابعاد بزرگ‌تر استفاده می‌شود دارای موارد خاص هستند و تا چندین برابر روشن‌تر از لیزرهای قرمز نور دارند.

Posted on