اره عمود بر

اره چکشی

اره‌ی عمودکه برش را با حرکت عمودی تیغه انجام می‌دهد. برای برش در سطوح افقی کاربرد دارد.
اره عمود بر دارای تیغه‌ی مخصوصی است که در دو نوع چوب‌بر یا فلز‌بر تولید می‌شود. با اتصال تیغه‌ی موردنظر و روشن کردن دستگاه، تیغه به‌صورت عمودی حرکتی رفت‌وبرگشتی دارد.

استفاده و کاربرد این دستگاه اعلب در کارگاه‌های نجاری و یا در ساخت دکوراسیون چوبی است.

Posted on