اسپرینکلر 

آب فشان / افشانک آب / Sprinkler

اسپرینکلر (به کسر ا و کسر ل)
آبپاش اتوماتیک آبی اطفاء حریق . پاشنده آب . یکی از اجزای سیستم اطفا حریق
اسپرینکلر روی یک شبکه ی  لوله کشی شاخه ای که در زیر سقف اجراشده ، در  نقاط تعیین شده نصب میگردد.هنگام ایجاد حریق  مایع درون حباب شیشه ای اسپرینکلر ، در اثر افزایش درجه حرارت منبسط می شود و در نتیجه حباب شیشه ای توسط مایع شکسته و مجرای عبور آب باز شده و آب بروی نقطه حریق پاشیده میشود.

پس از اطفای حریق همه اسپرینکلرهایی که عمل اطفای حریق را انجام داده اند باید تعویض نمود.
اسپرینکلرها براساس رنگ مایع حبابشان کد گذاری و شناسایی می شوند. اسپرینکلرهایی که در گستره دمایی ( ۱۳۵ تا ۱۷۰ درجه فارنهایت) کار می کنند در فضایی با کاربری معمولی نصب می شوند.متداولترین آن دمای 68 درجه سانتیگراد و به رنگ قرمز است.
قیمت اسپرلینکر متاثر از نوع اسپرینکلر و برند اسپرینکلر  است.

اسپرینکلر
اسپرینکلر هارنس (Harness) ایران، اسپرینکلر تونا (Tuna)، اسپرینکلر فسکو (Fesco ) فیلیپین ، اسپرینکلر سنس(SENS) ، اسپرینکلر اج ایی (HE) ایران ، برخی از برند های اسپرینکلر می باشد.

انواع اسپرینکلراز نظر آب پاشی

اسپرینکلر بالا زن
اسپرینکلر پایین زن
اسپرینکلر دیواری
اسپرینکلر کانسیلد

انواع اسپرینکلر از نظر سرعت واکنش

اسپرینکلر واکنش سریع
اسپرینکلر واکنش استاندارد

 

اسپرینکلر