آچار سه نظام

یکی از انواع آچار ها است که از آن برای باز و بسته کردن سه نظام استفاده می شود. این آچار برای دستگاه هایی است که سه نظام آنها دستی است. مکانیزم کار با این آچار به صورتی است که هنگان چرخاندن آن فک های سه نظام باز و جمع می شوند.

 

Posted on